+995 577 60 41 58 collejimsc@gmail.com

სიახლეები

შპს.მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსია
24-ივნისს-2024 Admin

ძირითადი მოვალეობები: 1. კომპიუტერული სისტემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 2. კოლეჯის კომპიუტერული ქსელის დაგეგმარება, გამართვა და ადმინისტრირება; 3. კოლეჯის ელექტრონული ფოსტის სერვერის გამართულ მუშაობა, მასში ახალი მომხმარებლების დარეგისტრირება, ერთიანი ელექტრონული მეილების ბაზების შექმნა, საფოსტო სისტემების დაცვას და დარეზერვება. არასაჭირო გზავნილებისაგან (სპამი) დაცვა; 4. კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკისათვის სტანდარტული პროგრამების ინსტალაცია, პროგრამული დარღვევების ...

კოლეჯის სტუდენტის ხელნაკეთი ნივთები
29-მაისს-2024 Admin

ჩვენი კოლეჯის სტუდენტის, აფსანე მუსაევას ხელნაკეთი ნივთები. კოლეჯის თითოეული სტუდენტი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. Kolleimizin istedadlı tələbəsi Əfsanə Musayevanın əl işləri. Kollecimizin hər bir tələbəsi bizim üçün dəyərlidir.

30.12.2023
29-მაისს-2024 Admin

ხალისიანად და მხიარულად გააცილეს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის ადმინისტრაციამ და პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა 2023 წელი. Secret santas საჩუქრებით , ღიმილით, მომავალი წლის ახალი გეგმებით დატვირთული დღე საზეიმო ვითარებაში დასრულდა.

"Secret Santa"
29-მაისს-2024 Admin

მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საექთნო განათლების სტუდენტებმა ითამაშეს "Secret Santa". დღეს კი, ერთმანეთს გადასცეს საჩუქრები, რამაც მხიარულად ჩაიარა.

პრეზენტაცია
29-მაისს-2024 Admin

Ge/ Az 🔵მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა 2024 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით. ➡️ სტრუქტურული ერთეულები აქტიურად არიან ჩართული პროცესში. ➡️გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობას იღებს კოლეჯის სტუდენტური თვითმართველობის პრეზიდენტი, რომელმაც სტუდენტების სახელით წარმოადგინა საინტერესო წინადადებები. 🔵2024- cü ildə həyata keçirləcək planların hazırlanması fəal şəkildə davam edir. ➡️Struktur bölmələri bu prosesdə fəal iştirak edirlər. ...

თვითმარათველობის პრეზიტენტი:
29-მაისს-2024 Admin

Ge/Az მ.ს.კოლეჯის თვითმარათველობის პრეზიტენტი: ჯავახირ ოვჩუევა. M.İ.kollecinin tələbələrinin öznüidarəetmə prezidenti: Cavahir Ovçuyeva.

სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნები
29-მაისს-2024 Admin

Ge/Az ა.წ. 8 დეკემბერს ჩატარდა სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნები. თითმართველობის პრეზიდენტობის კანდიდატზე წარდგენილი იყო სულ 15 კანდიდატი. მათ წარადგინეს თავიანთი სამოქმედო გეგმა 2024 წლისათვის. სტუდენტებმა მოუსმინეს თითოეულ მათგანს და ფარული კენჭისყრით თვითმართველობის პრეზიდენტის არჩევნებში მხარი დაუჭირეს ჯავახირ ოვჩიევას. Dekabrın 8-də tələbə özünüidarəetmə seçkisi keçirildi. Tələbələar arası özünüidarəetmə seçkisində 15 tələbə kandidatlığını ...

,, დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში’ ...
13-მაისს-2024 Admin

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,აღმზრედელის’’ მოდულის ფარგლებში ,, დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში’’ პრაქტიკულმა მეცადინეობამ საინტერესოდ ჩაიარა მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისათვის. ისინი რეალურ სამუშაო გარემოში გაეცნენ და განახორციელეს მოდულის ძირითადი შესრულების კრიტერიუმები. დავალების შესაბამისად შეარჩიეს დაკვირვების მეთოდი წინასწარ დაგეგმილი აქტივობების შეფასებისათვის. პროფესიული სტუდენტებისათვის საინტერესო იყო დავალება ...

სტუდენტებთან შეხვედრა
13-მაისს-2024 Admin

Ge/ AZ

24 ნოემბერს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მომსახურების, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა აღმზრდელისა და საექთნო განათლების პროფესიულ სტუდენტებთან გამართა შეხვედრა. შეხვედრაზე სტუდენტები გაეცნენ: თვითმართველობის და კოლეჯის შინაგანა წესებს; სტუდენტების ფუნქცია- მოვალეობებს; კოლეჯის მისიას, ხედვას, მიზანს, ადმინისტრაციას, კოლეჯში არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და ვებგვერდის ...

დიპლომის გადაცემა.
13-მაისს-2024 Admin

Ge/Az დღეს მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში გაიმართა დიპლომების გადაცემის ღონისძიება. დიპლომები გადაეცა ინფორმაციის ტექნოლოგიის კურსდამთავრებულებს. ღონისძიებას დაესწრო აზერბაიჯანის დიპლომატიური აკადემიის ADA UNIVERSITY-ს წარმომადგენლებიც. მათ კოლეჯის ადმინისტრაციასთან ერთად წარმატება უსურვეს კოლეჯის კურსდამთავრებულებს პროფესიულ საქმიანობაში. ADA UNIVERSITY- ის წარმომადგენელმა ისაუბრა მათ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებზე და პერსპექტივებზე. წარმატება და პროფესიული წინსვლა ჩვენს კურსდამთავრებულებს. ...

Showing 1 to 10 of 29 results