+995 577 60 41 58 collejimsc@gmail.com

სტუდენტებთან შეხვედრა

13-მაისს-2024 Admin

Ge/ AZ

24 ნოემბერს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მომსახურების, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა აღმზრდელისა და საექთნო განათლების პროფესიულ სტუდენტებთან გამართა შეხვედრა. შეხვედრაზე სტუდენტები გაეცნენ: თვითმართველობის და კოლეჯის შინაგანა წესებს; სტუდენტების ფუნქცია- მოვალეობებს; კოლეჯის მისიას, ხედვას, მიზანს, ადმინისტრაციას, კოლეჯში არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და ვებგვერდის გამოყენების წესებს.

Noyabrın24- də Marneuli İctimai Kollecinin Peşəkar Tələbə xidmətləri, İctimaiyyətlə Əlaqələr və Karyera Planlaması üzrə Meneceri Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər) və Tibb bacısı peşə tələhsilinin tələbəri ilə görüş keçirdi. Görüşdə tələbələr aşağıdakılar ilə tanış oldular: Kollecin özünüidarə və daxili qaydaları; Tələbələrin hüquqları və vəzifələri; Kollecin missiyası,vizyonu, məqsədi və rəhbərliyikləri , kollecdəki peşə təhsil proqramları və kollecin sosial şəbəkə xidmətlərindən istifadə şərtləri

გალერეა